Norsk elghund grå

 

Den norske elghunden var faktisk for første gang den mest populære hunderasen i Norge nå i 2016. Det fortjener den kanskje, den er tross alt vår nasjonalhund, og egner seg flott som familiehund samtidig som den er en solid brukshund.

Norsk elghund er en spisshundrase som er avlet for jakt på storvilt, og i hovedsak brukes rasen for jakt på elg. Det finnes mange myter rundt opprinnelsen til denne rasen, som for eksemp1200px-norwegian_elkhound_1el at den har sin opprinnelig i urhunden torvmosehunden, som levde for rundt 5000 år siden. Dette kan dog ikke bekreftes hverken genetisk eller av historiske kilder, og forblir derfor en myte. En annen myte går ut på at hunden er eldre enn vikingtiden, men igjen er dette vanskelig å bevise og man kan derfor ikke si noe sikkert.

Det som er sikkert er at den elghunden vi ser i dag er en hunderase som er skapt i moderne. På 1800-tallet brukte man selektiv avl for å komme frem til en type som minnet om de urnordiske spisshundrasene. Ved genetisk testing er det dog kommet frem til at hunden ikke har noe nærmere slektskap med disse urhundene enn hva andre moderne raser har, og der er derfor kun i typen at elghunden ligner på en urhund.

Den første gang en elghund ble vist på utstilling i Norge var i 1877, og rasen måtte vente helt til 1901 før den fikk en egen rasestandard. Hunden som ble vist på utstillingen i 1877 gikk under norwegian_elkhoundnavnet Bamse, eller Gamle Bamse Gram, ettersom eieren het Jens Gram. Hunden Bamse ble hentet fra Sverige 12 år tidligere, og har i ettertid blitt regnet som rasens stamfar. Det er noe diskusjon om hvorvidt dette er tilfelle, ettersom noen mener Bamse hadde mer innflytelse på lokal avl enn på nasjonalt nivå.

Som familiehund er elghunden hengiven og trivelig, og den er både modig og energisk. Dette er en hund som trenger både fysiske og mentale utfordringer, så det er viktig at man tenker nøye igjennom hvorvidt man har mulighet til å tilby hunden det den trenger før man skaffer seg en.