Hunden kan være din beste terapeut

 

De fleste som har hund vet hvor mye hunden betyr for den mentale helsa. Å ha noen som alltid er glad for å se deg, som alltid er klar for å være med på tur og som alltid er der hvis man ikke er helt på topp, det er uvurderlig. Nå viser det seg faktisk at effekten hunden har på heSenior woman hold therapy dog at homelsa faktisk er målbar, og det blir mer og mer vanlig at hunder får jobben med å hjelpe mennesker som sliter med psykiske problemer av ulike typer. Dette kan være mennesker med autisme, med PTSD, med angst eller depresjon. I svært mange tilfeller ser man en helt utrolig bedring i pasientens velferd når de får en hund som «terapeut».

Terapihunder kan jobbe i ulike funksjoner, og én måte som har blitt mer vanlig de senere årene er å ha en terapihund med seg på samme måte som man ville hatt en førerhund. Terapihunden følger da pasienten over alt, og gir trygghet og et kjent element i alle situasjoner. Dette gir pasienter mye større frihet til å bevege seg ut i det sosiale rom, fordi det alltid finnes en trygg støttespiller tilgjengelig uansett hva som skulle skje. Fordelen med en slik terapihund er at den også vil være en støtte hjeGuide Dogmme hos pasienten, og kan trenes til å reagere på ulike vis i forhold til ulike situasjoner. Ett eksempel kan være hvordan hunder trenes til å gjenkjenne og stoppe selvskading, noe som har vist seg svært effektiv hos mange pasienter.

Bruk av hunder i terapi fungerer også godt på institusjonsbasis, og det kan være en utrolig positiv måte å hjelpe pasienter å komme seg i fysisk aktivitet igjen etter et lengre opphold. Enten opptreningen gjelder skade eller sykdom vil hunden uansett være klar for å hjelpe til, og virke som en positiv pådriver for økt aktivitet. I tillegg har man en positiv støttespiller som alltid er villig til å jobbe videre, og som aldri kommer til å komme med negative kommentarer i forhold til fremgang eller aktivitetsnivå.